Alpine Lodges Inn de Berghen
/

Alpensfeer inademen in de Achterhoek                                                        (onderaan de Lochemse Berg)

 

Privacyverklaring en Disclaimer

Privacyverklaring

Wij hechten aan het bewaken van uw privacy en het zorgdragen voor naleving van de bepalingen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder valt het zorgvuldig omgaan met uw (persoons)gegevens.

De volgende gegevens worden door ons verwerkt:

  • Uw naam en adresgegevens;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw e-mailadres;
  • Uw bankrekeningnummer:

Bovenstaande gegevens gebruiken wij:

  • om contact met u te kunnen onderhouden
  • om u op de hoogte te brengen van aanbiedingen
  • om uw factuur op te kunnen maken

U heeft altijd de mogelijkheid om uw gegevens bij ons op te vragen en te wijzigen óf bij ons het verzoek in te dienen uw gegevens, na afloop van uw verblijf en na betaling van uw factuur, te verwijderen uit ons bestand. Uw verzoek zal dan zo spoedig mogelijk worden verwerkt. U kunt hiervoor een bericht sturen naar inndeberghen@outlook.com

Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van uw gegevens. Onze website maakt geen gebruik van cookies.

Heeft u vragen over ons privacy beleid, neemt u dan contact met ons op middels ons contactformulier of stuurt u een e-mail via ons contactformulier.

Disclaimer

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens, bestanden en afbeeldingen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Inn de Berghen.

Hoewel de informatie op de website van Inn de Berghen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Inn de Berghen streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Inn de Berghen geen garantie geven dat de website vrij is van onjuistheden. Inn de Berghen behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde aan te vullen, te verwijderen, of anderszins te wijzigen.

Aan de gepresenteerde informatie en publicaties kunnen geen rechten worden ontleend. Inn de Berghen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door de op de website gepubliceerde informatie.

Cookies

Wij gebruiken geen cookies om u te tracken.

Huurvoorwaarden

De huurvoorwaarden vindt u hier.

Copyright 2021 Inn de Berghen
Alle rechten voorbehouden